تبلیغات

یه آدم باحال - ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯿﺖیه آدم باحال

مهم نیته

ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯿﺖ ﺭﺍ ﻧﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻪ ﻗﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎﺏ
:
:
:
:
:
:
:
ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﻮﺩ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪﻩ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﻣﺸﮑﯿﻪ .
ﺍﻭﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﮑﻨﻪ
********************************************************
ﻣﯿﮕﻦ ﺧﺪﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯﺑﻬﺘﺮﯾﻨﺎﺵ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﯿﮑﻨﻪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺣﮑﻤﺘﺖ ﺭﻭﺷﮑﺮﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭﺗﻨﻬﺎﻡ

***************************************************************

آقا یکى الان اشتباهى بهم زنگ زد گفت:تقی اونجاست ؟؟
گفتم: نه نیست!
گفت:پس اگه اومد بهش بگو زود بیاد خونه!

تقی اگه این پستو میبینی
برو خونه........ نگرانتن

اگه خون آریایی تو رگته به اشتراک بذار ،برسه دست تقی ،زودتر بره خونه!
تقی هوووووووی :|

*****************************************************************


ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ :ﺍﻫﻞ ﺷﺎﻡ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
.
.
.
.
.
.
.
.ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺍﻧﻬﺎﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ جنتی ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :ﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻻﺩ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ !!

**************************************************************************
ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻧﮕﯿﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺗﺮﺷﯿﺪﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻥ
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﺐ ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ ﺯﻥ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ ﭼﺮﺍ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﯿﺎﺭﯾﻦ؟
******************************************************************************************

♥ پنجشنبه 22 آبان 1393 ساعت 03:54 ب.ظ توسط نیلوفر کرمی نظرات()